Tak rósł nasz domek

Widok od strony płota:

Widok od strony głazu