Jak uzyskać pozwolenie na budowę - może trochę szybciej.

Informacja ta związana jest z Urzędem Powiatu Piaseczyńskiego. Nie mam pewności, że ten tryb będzie działał tak samo dobrze w każdym powiecie.

Wiele tu zależy od decyzji Naczelnika Wydziału Architektury, gdyż bez jego zgody przyspieszonego trybu uprawomocnienia decyzji nie da się rozpocząć.

Na czym polega przyspieszony tryb uprawomocnienia decyzji o PnB(Pozwolenie na Budowę)?

  1. Kiedy decyzja o PnB(Pozwolenie na Budowę) zostanie wydana (mam na myśli decyzję pozytywną), zostanie wysłana do wszystkich zainteresowanych stron listem poleconym ze zwrotką, chyba, że te strony zechcą swoje kartki odebrać wcześniej i *osobiście*.
  2. Jeżeli strony nie wnoszą sprzeciwu, w normalnym trybie czekać należy od daty _ostatniej_ zwrotki przez *dwa tygodnie*. Jeżeli nie pojawią się odwołania, uprawomocnienie następuje i należy pofatygować się znów do urzędu powiatowego po odpowiednią pieczątkę na decyzji.
  3. W trybie przyspieszonym strony powinny wypełnić i złożyć w urzędzie powiatowym następujące oświadczenie:
* * * * *
Miejscowość, Data

Dane składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Po zapoznaniu się z treścią decyzji _nr_ z dnia _data-decyzji_ na budowę _nazwa-budowy-z-decyzji_ oświadczam, że nie będę się odwoływać od powyższej decyzji. Jednocześnie na podstawie Art.130,§4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, oświadczam, iż jest ona zgodna z moim żądaniem i wnoszę o nadanie jej klauzuli ostateczności przed upływem ustawowego terminu do wniesienia odwołania.

z poważaniem

Załącznik:
1. Oryginał decyzji.


Na podstawie takiego oświadczenia stron mamy szansę na szybsze uprawomocnienie się decyzji.


© Krzysztof Smirnow 2015